Bespiegelingen

De buitenwereld spiegelt je je eigen binnenwereld. Andere mensen, dieren en situaties laten je zien waar je iets in jezelf nog niet ziet.

Door het leven te gebruiken als heldere spiegel leer je jezelf en de wereld om je heen steeds beter kennen en liefhebben.

VERBETER DE WERELD BEGIN BIJ JEZELF!

Je dagelijkse leven spiegelt jou hoe je in je leven staat, hoe jij tegenover jezelf staat.


“Zo binnen zo buiten” is een natuurlijke wetmatigheid. Alles wat zich in jezelf bevindt zal zich ook daarbuiten manifesteren. Zowel binnen als buiten jou heersen dezelfde wetten, heerst eenzelfde orde en samenhang, ook al kunnen we slechts een klein deel zien.


We hebben allemaal angsten, patronen, beschermingsmechanismen, overtuigingen, onverwerkte gevoelens enz. waarvan we ons niet bewust zijn. We projecteren onbewust onze innerlijke pijn op anderen en we trekken dan ook precies die mensen en situaties aan in ons leven om ons daarvan bewust te worden.


Op die manier leren we onszelf en de wereld om ons heen steeds beter begrijpen en lief te hebben.

Wanneer je je bewust wordt van de spiegelfunctie van de wereld om je heen, dan heb je een oneindige bron van informatie tot je beschikking.

Accepteer je alle positieve en negatieve eigenschappen van jezelf? Of zijn er aspecten van je persoonlijkheid die je afwijst?

Andere mensen en situaties in de buitenwereld leggen de vinger op de zere plek. Waar stoor je je nog aan? Wat wil je nog niet zien? Wat wil je nog niet voelen? De zere plek zit in jou en wil geheeld worden. De ander of de situatie raakt de zere plek slechts aan.

Als je er voor kiest om in de spiegel te kijken dan gaat het leven voor je werken. Je accepteert dan dat er in jou nog iets gezien of gevoeld wil worden. Het leven geeft je dan de kans om dat stuk te helen en jezelf te versterken.

We hebben allemaal de keuze wel of niet in de spiegel te kijken en onszelf daardoor te versterken of te verzwakken. Waarom zou je geen gebruik maken van de kansen die het leven je biedt?


Het kan soms best moeilijk zijn om de spiegels te ontdekken en vaak zien de mensen om je heen jouw spiegels eerder dan jijzelf. Een beetje hulp kunnen we dus allemaal wel gebruiken.


Ik help je graag jouw spiegels te ontdekken.