Man/vrouw thematiek

Denk je eerst goed na voordat je iets doet maar vergeet je om te voelen? Of voel jij juist haarfijn aan wat je zou kunnen doen maar kom je niet tot actie? Vind je het moeilijk om je met een ander te verbinden? Of ben je bang om alleen te zijn? We hebben allemaal een mannelijk en vrouwelijk deel. Het mannelijke in ons wil vrijheid. Het gebruikt daarvoor het willen en denken om te ‘doen’. Het vrouwelijke in ons wil verbondenheid. Het gebruikt daarvoor het voelen en de intuïtie om te ‘zijn’. Als die twee delen op de juiste manier samenwerken dan leef je vanuit je hart en gebruik je daarvoor je hoofd. Je ervaart vrijheid in verbondenheid.

Elke relatie begint bij jezelf. Hoe is de relatie met jezelf? Handel je vanuit liefde (hart) voor jezelf of handel je vanuit angst (hoofd)?


Onbewust handelen we vaak vanuit angst. De angst om niet aardig gevonden te worden, er niet bij te horen, niet begrepen te worden, niet gezien te worden of uit angst voor conflicten enz. Zelfs als we ons er wel van bewust zijn denken we vaak dat het beter is om de lieve vrede te bewaren dan echt je waarheid uit te spreken.


Door je te laten leiden door angst doe je jezelf dus eigenlijk geweld aan. Jij moet steeds wijken voor een ander belang. Je bent dan niet liefdevol naar jezelf toe en niet oprecht naar de ander. Hoe kan oneerlijkheid liefdevol zijn?


Daarnaast hebben we allemaal een innerlijke man en een innerlijke vrouw. Hoe gaan die twee met elkaar om? Je partnerrelatie met een man of vrouw of juist het ontbreken daarvan is een directe afspiegeling van je innerlijke man/vrouw-relatie. Door je innerlijke relatie te verbeteren verandert ook je partnerrelatie.

Zowel bij mannen als bij vrouwen is het vrouwelijke deel meestal ondergesneeuwd. De meeste mensen hebben geleerd om goed na te denken voordat ze iets doen maar niet om naar het eigen gevoel en de intuïtie te luisteren.


Wanneer bijvoorbeeld je innerlijke man als vrouw sterk domineert dan is de kans groot dat je je niet open durft te stellen voor een man.


Onbewust trek je dan een man aan die je nodig heeft zodat jij de broek aanhebt en je sterk voelt of je durft helemaal geen relatie met een man aan te gaan.


Het mannelijke deel in ons staat voor denken, willen, doen en individuele vrijheid. Het is gericht op het jezelf neerzetten in de wereld, het gevende deel in ons. Het vrouwelijke deel in ons staat voor voelen, de intuïtie en verbondenheid. Het is gericht op het ontvangen van inspiratie, het ontvankelijke deel in ons. Die beide delen lijken haaks op elkaar te staan maar vullen elkaar juist prachtig aan.


Wat is vrijheid waard als je je niet verbonden voelt? Denken zonder voelen leidt tot gevoelloos handelen en daar wordt niemand beter van.

We hebben een wereld gecreëerd waarin we helemaal zijn doorgeslagen naar de mannelijke en rationele kant. We laten ons leiden door ons verstand. Het gevolg daarvan is dat we ons steeds eenzamer en dus minder verbonden zijn gaan voelen. Het gevoel van onveiligheid is toegenomen. We zorgen minder voor elkaar en we zijn vooral op de vluchtige buitenwereld gericht.

 

In de tijd waarin we nu leven is het van belang om het vrouwelijke in ons weer leidend te laten zijn en ons ook te richten op onze binnenwereld. Dat betekent dat je je niet meer laat leiden door je hoofd maar door je hart (gevoel en intuïtie) waarbij je zo goed mogelijk gebruikt maakt van je verstandelijke kwaliteiten. Op die manier kunnen we een liefdevolle wereld creëren die in balans is.